Начало > Категории >
Фирми в категория:

Селско и горско стопанство

Винарски съюз АД

Винарски съюз АД

Адрес: с. Нисово, общ Иваново, ул. св. св. Кирил и Методий 1
Тел: 0887858055
Дейност: Винарство
Винпром Пещера

Винпром Пещера

Адрес: Пловдив, бул. Дунав 5
Тел: 032606900, 028072011, 035062343
Дейност: Производство на качествени вина и високоалкохолни напитки
Виялишки 90 ООД

Виялишки 90 ООД

Адрес: Бяла Слатина, ул. Тодор Каблешков 45
Тел: 91582160
Дейност: Земеделие и горско стопанство
Гари 2

Гари 2

Адрес: Етрополе, бул. Дандевил 9
Тел: 0878545491, 072063645
Дейност: Отглеждане на пъдпъдъци за получаване на пъдпъдъчи яйца
ГПК Чил Тепе 97

ГПК Чил Тепе 97

Адрес: Манастир, пл. Централен 1
Тел: 030522002, 0887849389
Дейност: Кооперация
Грийнс ООД

Грийнс ООД

Адрес: Първомай, ул. Александър Стамболийски, (изхода за село Бяла река)
Тел: 033664516, 0889761155, 033664517
Дейност: Производство оранжерийни зеленчуци
Гроу Грийн България

Гроу Грийн България

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 7 - ми км
Тел: 024445833, 0878484841
Дейност: Производство на биологично активни торове
ДГС Борино

ДГС Борино

Адрес: Борино, ул. Родопи 20
Тел: 030422186, 0884541439
Дейност: Горско стопанство, Дърводобив, контролна, лесокултурна и ловностопанска дейност
ДГС Стара Река

ДГС Стара Река

Адрес: Сливен, ул. Съби Димитров 1
Тел: 045522161, 045522163
Дейност: Горско стопанство
ДГС Търговище

ДГС Търговище

Адрес: Търговище, ул. Цар Освободител 22
Тел: 060164850
Дейност: Горско стопанство
Дивечовъдна станция Дикчан

Дивечовъдна станция Дикчан

Адрес: Сатовча, ул. Тодор Шопов 39
Тел: 075412170, 0889912120
Дейност: Лов и риболов
Добруджански Земеделски Институт

Добруджански Земеделски Институт

Адрес: Генерал Тошево
Тел: 058603125, 058603183, 058653275
Дейност: Земеделски Институт
ДП Кабиюк ТПП

ДП Кабиюк ТПП

Адрес: Шумен, ж.к. Макак
Тел: +359 892 232 627
Дейност: животновъдство
Дунария ООД

Дунария ООД

Адрес: Козлодуй, ж.к. 2А, бл. 2, вх. А, ет. 1, ап. 3
Тел: 0899940655
Дейност: Арендуване на земи
388 резултата в 28 страници