Здраве и красота
Дентални ренттгенографии - една съвременна лаборатория
Дентални ренттгенографии - една съвременна лаборатория

Отдавна е известно, че пътят към успешното лечение в медицината и денталната медицина преминава през правилната диагноза. Kачествените рентгенографии, а в последно време и Конично - Лъчевата Компютърна Томография (КЛКТ) позната още като Cone Beam Computed Tomography (CBCT), 3D скенер и т.н. са ключов фактор за постигане на точна диагноза в денталната медицина.  

Една от доказалите се и утвърдени лаборатории за тези изследвания у нас в столицата е МДЛ-3В-РЕНТГЕН. Още при създаването си през 1998 г. от г-жа Марияна Георгиева, осигуряването и поддържането на високо качество е и ще продължи да бъде традиция и приоритет в работата на МДЛ-3В-РЕНТГЕН.
 

Какви видове рентгенографии предлага лабораторията?
В лабораторията се извършват всички видове рентгенографии необходими за денталната медицина – зъбни секторни рентгенографии (по паралелна и бисекстрисна техники, bitе wing), ортопантомографии, телерентгенографии, ортопантомографии на ТМС, рентгенографии в оклузия (по Симпсън) и др.

Ортопантомографи, осигуряващи минимално облъчване  по време на изследването!
За дейността си лабораторията, намираща се на ул. „Люлин планина“ № 40 (тел. 0884 064 094), както и филиала й в 17 ДКЦ (бул.“Евлоги Георгиев” №108, ет.3, к-т 313 тел. 0877 851 333), е обурудвана със съвременни дигитални ортопантомографи и с апарати за секторни рентгенографии на зъбите.  Те притежават редица технически показатели, спомагащи за значително намаляване на дозата на облъчване по време на изследването.

Един от водещите центрове за дентална образна диагностика у нас!
Лабораторията е оборудвана и с конично - лъчев компютърен томограф - „ILUMA Ultra Cone Beam CT” -  3D скенер за дентални цели. Върху образите с висока разделителна способност  получени от него могат да се правят точни измервания на разстояния и ъгли за целите на имплантологията, ортогнатната хирургия, ортодонтията и навсякъде, където те са необходими.
 

Висок стандарт на обслужване и технологии!
Консултации  (разчитане на образни изследвания) в лабораторията извършва д-р Димитър Йовчев, дм, с признати специалности по „Образна диагностика“ и „Дентална образна диагностика“.
 

Полезност!
МДЛ-3В-РЕНТГЕН е полезна за денталните лекари и пациентите. Има възможност образите от дигиталните ортопантомографи в лабораторията и филиала да се разглеждат и свалят он-лайн от www.3v-rentgen.com.  
Образите могат и да се анализират и на прозрачни плаки (разпечатани на висококачествените медицински принтери в центъра и филиала) или пък чрез софтуер от оптичния диск записан в лабораторията.

3D скенер рентген рентгенография кабинет рентегнографии зъбни снимки снимки CBCT дентален снимки панорамни снимки
Facebook Share
Google plus Share
Още статии от: Здраве и красота
Промяната, за която винаги сте мечтали!
Промяната, за която винаги сте мечтали!
Чувствали ли сте някога необходимостта от промяна? Е, едва ли има жена, която да не е мислила за корекциите по нея, които биха подчертали красотата й. Истинската...
Още..
полезнo
София
Бургас
Пловдив
Варна